Riskutbildning


Riskutbildning Bil
Från den 1 april 2009 måste du genomfört riskutbildning del 1 innan du kan genomföra ditt förarprov. Du måste även gjort riskutbildning del 2 innan provet. 

Riskettan Bil (Teori)
Riskutbildning del 1 eller riskettan som den även kallas innefattar risker med alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Riskettan upphör att gälla när körkort utfärdas. Riskettan genomförs på trafikskolan och är giltig i 5 år. Trafikskolan registrerar till transportstyrelsen när utbildningen är genomförd och godkänd. 

Risktvåan Bil (Teori varvat med praktik)
Riskutbildning del 2 eller risktvåan som den också kallas motsvarar den gamla halkbanan och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
Vi gör risktvåan för bil på trafikcenter i Kumla.

Läs mer om Trafikverkets föreskrifter om riskutbildning för behörighet B (TSFS2012:40). 

Riskutbildning MC
Från och med den 1 november 2009 infördes krav på obligatorisk riskutbildning för behörighet A1, A2 o A (lätt, mellan & Tung motorcykel) Innan du kan genomföra ditt förarprov måste du genomfört både riskutbildning del 1 och del 2.

Riskettan A (Teori)
Riskutbildning del 1 eller riskettan som den också kallas innefattar risker med alkohol, andra droger, trötthet samt faktorer och beteenden som medför ökade risker. Riskettan genomförs på trafikskolan och är giltig i 5 år. Trafikskolan registrerar till trasnportstyrelsen när utbildningen är genomförd och godkänd.

Risktvåan A (Teori varvat med praktik)
Riskutbildning del 2 eller risktvåan som den också kallas innefattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Läs mer om Riskutbildningens mål i kursplan under kap 5 i transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet A (TSFS 2009: 26)