Eco driving

Företag som är intresserade maila gärna er förfrågan så skickar vi en offert.

Var rädd om miljön och spara 10-15% av dina bränslekostnader bara genom att ändra körstil.

Vi utbildar privat personer och företag enligt metoden Eco-Driving som vill köra mer miljömedvetet och ekonomiskt.


Bakgrund:
När vi förbränner fossila bränslen som olja, bensin, diesel och kol bildas det koldioxid det är den gasen vi brukar kalla växthus gasen den lägger sig i atmosfären och på sikt kommer solens strålningsvärme inte ut från jorden och därmed höjs jordens medeltemperatur. Denna process brukar också kallas för växthuseffekten.

Vi måste alla hjälpas åt med att minska utsläppen och användningen av fossila bränslen så att koldioxiden från fossila bränslen minskar.
Även om bilen har katalysator så kan den inte minska eller ta bort utsläppen av koldioxid.

Vad kan vi då som bilister göra åt saken med dom bilar som vi redan har? Jo bland annat lära sig först hur körbeteende och bilens avgaser påverkas av det.
Utbildningen består av 1 1/2 timmes körning där du får köra en slinga på ca 1,2 mil under tiden mäts bränsleförbrukningen av en bränslemätare, samtidigt analyseras din körstil av läraren med tanke på bland annat planering och växelval.

Du får efter första slingan råd och demonstration av läraren som du sedan får träna på, där efter får du köra slingan en gång till. Sedan är det 2 timmars teori där du får lära dig om vikten av att minska koldioxidutsläppen och hur du som bilförare kan vara rädd om miljön och samtidigt spara bensin och pengar.