Moped

Teoristarter 2019:

V.32  6-7/8      Mopedteori  AM        10:00 - 15:00 *Fullbokad*

För anmälan och frågor ring 019-611 68 00 / 019-611 68 50 eller mejla
 

Ansök om körkortstillstånd för AM-kort redan nu. Syntest kan du göra på trafikskolan.

Du måste vara minst 14 år och 9 månader för att gå teorikursen eller köra moped.

Teorikursen är sammanlagt 8 timmar fördelat på antingen två eller fyra dagar.
För de som utbildar sig till klass II tillkommer 2 timmar teori, totalt 10 timmar.
 
Du måste legitimera dig när du börjar kursen och när du gör teoriprovet.

Alla moped lektioner utgår från vår lokal på Änggatan.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11 steg att ta AM kort
1.  Börja med att söka körkortstillstånd.
2.  Boka en teorikurs.
3.  Läs och arbeta med AM-boken, arbetshäftet och vägmärkestest
4.  Gå teorikursen, ha med dig giltig legitimation.
5.  Logga in på www.elevcentralen.se och gör teoritester där. Max 50 st.
6.  Boka tid för manöverkörning. Bromsning, styrning och balansövningar.
7.  Boka in 3 st körlektioner i trafik.
8.  När du är godkänd i körning och faserna repetition och sluttest och utbildningen          är betald, registrerar vi att din utbildning är klar till transportstyrelsen.
9.  Nu kan du/vi boka tid för kunskapsprov på trafikverket.                                                      Du måste vara minst 15 år när du avlägger ditt teoriprov på trafikverket.
     Teoriprov får avläggas muntligt om du har problem med att läsa och förstå text            efter särskild ansökan.
10. När du klarat kunskapsprovet på trafikverket, får du köra samma dag, om du har         giltig legitimation med dig.
11. Efter ca 1-3 veckor (max 3 månader) får du hämta ut AM-kortet på din                             poststation. När du har hämtat ur ditt AM-kort är det som du måste ha med                 dig när du kör, inget annat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 steg att ta klass II kort
1.  Boka teorikurs.
2.  Läs och arbeta med klass II-boken, arbetshäftet och vägmärkestest
3.  Gå teorikursen, ha med dig giltig legitimation.
4.  Beställ tid för teoriprov på trafikskolan.
5.  Läs i det arbetshäfte du får efter teorikutrens slut.
5.  Du måste vara minst 15 år när du avlägger ditt teoriprov på trafikskolan,                        Änggatan i Örebro. Vid provet måste du legitimera dig.   
6.  Om du säger till i förväg får du avlägga teoriprovet muntligt om du har läs och
     skrivsvårigheter.                   
7.  Du får köra moped samma dag som du klarar teoriprovet om du har legitimation        med dig. Efter någon vecka får du ett förarbevisunderlag där du ombeds att åka till      trafikverket och fotografera dig, tillsammans med ett inbetalningskort för                      tillverkningskostnad. Efter detta får du ditt förarbevis efter ca 2-3 veckor. Det gäller      inte som legitimation. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teorikursen är uppdelad på 2 tillfällen med totalt 8 timmar teori för AM och 2 timmar extra för klass II, plus raster.

AM kostar 4 300:-, i priset ingår: 8 tim teoriundervisning, 4 tim körning, Mopedboken, arbetshäfte, vägmärkestest, internettester.
Om du behöver köra mer för att uppnå kursmålen kostar det 800:- / tim.

Klass 2 kostar 2 300:-, i priset ingår: 10 tim teoriundervisning, Mopedboken, arbetshäfte, vägmärkestest, 1 teoriprov.
Vid ev omprov på teorin 220:- /gång. Trafikverkets avgifter tillkommer.
Om du missar någon teorilektion kostar det 600:-/tim enskild teori. Trafikverkets avgifter tillkommer.

För mer information och anmälan ring 019-611 68 00 / 019 611 68 50.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagande. Då får du gå nästa kurs eller pengarna tillbaka.