Introduktionsutbildning

Ottossons Trafikskola AB är godkänd av transportstyrelsen som utbildare till “introduktionsutbildning” för privat övningskörning, behörighet B, som även kallas handledarutbildning.

Vi följer Trafikverkets föreskrifter (TSFS 2010:127).
Den som redan gått en introduktionsutbildning före den 1 september 2010 behöver inte gå om den, förutsatt att den fortfarande är giltig.

Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Eleven ska vid den privata övningskörningen ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig introduktionsutbildning. Handledaren ansöker om handledartillstånd som är giltigt för varje enskild elev i 5 år, förutsatt att handledarutbildningen fortfarande är giltig.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen.

Handledaren måste vara minst 24 år och haft B körkort i 5 år.

Kursens längd är 3,5 timmar, inklusive två raster.

Ansökan om handledarskap för privat övningskörning

Ansökan om körkortstillstånd med hälsodeklaration AM, A1, A, B, BE och Traktor

Kursplan B