Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

Ottossons Trafikskola AB är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare till “introduktionsutbildning” för privat övningskörning (behörighet B) som även kallas handledarutbildning. Både elev och Handledare måste gå kursen, men behöver inte gå vid samma tillfälle.

Kommande introduktionskurser:

Vi följer Trafikverkets föreskrifter (TSFS 2010:127).
Den som redan gått en introduktionsutbildning före den 1 september 2010 behöver inte gå om den, förutsatt att den fortfarande är giltig.

Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Eleven ska vid den privata övningskörningen ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig introduktionsutbildning. Handledaren ansöker om handledartillstånd som är giltigt för varje enskild elev i 5 år, förutsatt att handledarutbildningen fortfarande är giltig.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen.

Handledaren måste vara minst 24 år och haft B körkort i 5 år.

Kursens längd är 3,5 timmar, inklusive två raster.

Ansökan om handledarskap för privat övningskörning

Ansökan om körkortstillstånd med hälsodeklaration AM, A1, A, B, BE och Traktor

Kursplan B