BE/B96

Ta BE- eller B96-körkort

För BE måste du ansöka om körkortstillstånd och avlägga teoriprov samt körprov vid trafikverket, innehållande: säkerhetskontroll/funktionsbeskrivning, manöverprov, körning i trafik, sparsam körning samt inlägg av tex backning och parkering.

Utökad B-behörighet (kod 96) För dig som behöver kunna köra en fordonskombination där släpets totalvikt överstiger 750 kg och fordonskombinationens totalvikter tillsammans överskrider 3500 kg men inte är över 4250 kg.

För utökad B-behörighet behöver du inte ansöka om körkortstillstånd, inget teoriprov. Det behövs endast ett körprov vid trafikverket, innehållande: säkerhetskontroll, körning i trafik, sparsamkörning samt inlägg av tex backning och parkering.

Transportstyrelsen - BE

Transportstyrelsen - Utökat B

Släpvagnskalkylatorn

Information om utbildning:

Hör gärna av dig för mer information och för att lägga upp en plan för din utbildning. Ring 019-611 68 00 / 019-611 68 50 eller mejla info@ottossons.nu 

Vid körlektioner med släp utgår vi från Megahusets parkering på bettorpsgatan i Örebro. 

72803946-HffGw
72803947-See8Z